Інвестиційний портал

Торгово-Промислова Палата України

Організація бізнесу в Україні

Головною умовою здійснення підприємницької діяльності в Україні є державне підтвердження законності входження суб'єктів у господарський обіг, вимога обов'язкового проходження ними певних законодавчо закріплених процедур. Однією з таких процедур є державна реєстрація підприємства.

Державна реєстрація підприємства здійснюється як в інтересах держави, зокрема з метою обліку платників податків, здійснення державного контролю за виконанням умов підприємницької діяльності та боротьби з фіктивним підприємництвом, отримання державою відомостей статистичної звітності для регулювання відповідних сфер економіки, так для створення так званої прозорості ринку. На сьогоднішній день перевірити статус будь-якої юридичної особи або фізичної особи - підприємця достатньо просто. Для цього достатньо скористатися наступними безкоштовними сервісами:

 • Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch)
 • Безкоштовний пошук у реєстрах платників податків (елетронний кабінет Державної фіскальної служби України, https://cabinet.sfs.gov.ua/registers)

 

Сьогодні основним законом, який регулює процедуру державної реєстрації підприємства, є Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 р.

Відповідно до цього закону державна реєстрація юридичної особи (іншими словами - реєстрація підприємства) або фізично- особи - підприємця (далі - ФОП) є засвідчення факту створення або припинення юридичної особи чи ФОП, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Саме з дня реєстрації підприємство, за законодавством України, набуває статусу суб'єкта господарювання.

Визнання підприємства суб'єктом господарювання можливе лише за умови створення його в певній організаційно-правову форму.

Господарський кодекс України № 436-ІV від 16.01.2003 р. визначає приватне підприємство (ПП) як таке, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці або з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Діяльність господарських товариств (ТОВ, ЗАТ, ВАТ та ін) регулюється Законом України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 р.

Відповідно до закону господарським товариством (ТОВ, ЗАТ, ВАТ та ін) є юридична особа, статутний капітал якого поділений на частки між учасниками. Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства (ПЗ), командитного товариства (КВ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), акціонерного товариства (АТ): відкритого (ВАТ) або закритого (ЗАТ) .

Законодавство практично всіх держав встановлює обов'язкову вимогу реєстрації підприємства.

Документи для реєстрації підприємства:

 

 • Копії та оригінали документів, що засвідчують особу всіх заявлених засновників організації, а також осіб, які будуть управляти даним підприємством;
 • Установчі документи підприємства, такі як статут, список учасників і т.д., при цьому слід пам'ятати, що внесення правок в ці документи після завершення реєстрації процес тривалий і клопіткий, тому всі необхідні пункти та уточнення повинні бути обдумані і внесені в них до подачі заяви ;
 • Документ, в якому значиться бажане назву підприємства;
 • Юридична адреса, за яким буде зареєстровано підприємство відсутність, або наявність юридичної адреси масової реєстрації робить реєстрацію підприємства не можливою, саме з цих причин видається найбільша кількість відмов ;
 • Розміри і форма статутного капіталу підприємства ( КК може бути складений як з грошових коштів, так і з майна підприємства ) ;
 • У разі якщо засновниками підприємства є раніше зареєстровані фізичні або юридичні особи, в пакет документів повинні входити всі свідчення та установчі документи організацій - засновників, а також їх нотаріально завірені копії;
 • Оскільки засновником підприємства може стати громадянин іншої країни, до реєструючого органу необхідно надати копію його документів з українським перекладом, копія повинна бути завірена у нотаріуса;
 • Статутний капітал підприємства згідно із законодавством поділяється на рівні частки і розподіляється між засновниками.

 

Документи для реєстрації фізичної особи - підприємця:

 1. Заповнена реєстраційна картка за формою 10;
 2. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);
 3. Платіжне доручення про сплату реєстраційного збору;
 4. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (за бажанням);
 5. Заява про реєстрацію платником податку на додану вартість (за бажанням).