Інвестиційний портал

Торгово-Промислова Палата України

У 2016 році Україна залучила $ 3,8 млрд. іноземних інвестицій

За словами першого віце прем'єр-міністра України Степана Кубіва, який виступив на урядовому семінарі «Економічний розвиток регіонів: стратегія і інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу», протягом 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України досяг $ 3,8 млрд., що майже два рази перевищило показник 2015 року.

Степан Кубів вважає, що такого показника вдалося досягти за низкою причин: перш за все, дали плоди робота уряду з дерегуляції та скорочення контактів представників бізнесу з чиновниками.

Крім цього, підвищення обсягу залучених іноземних інвестицій відбилося і на піднятті України в світових рейтингах. Відповідно, віце прем'єр-міністр підкреслив, що подальше просування реформ - це пріоритет для уряду. Перш за все, влада має приділити увагу таким першочерговим завданням як приватизація, реформа митниці, забезпечення рівних умов ведення бізнесу та подальша дерегуляція.

Степан Кубів додав, що одними з найважливіших рішень уряду він вважає скорочення дозволів, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення документів типу «карантинних сертифікатів». Дані рішення дозволили заощадити бізнесу 2 млрд. Грн. У найближчих планах уряду подальше скорочення дозвільних документів, митних і валютних обмежень, а також переклад близько 70% існуючих дозволів в електронну форму.

По словам первого вице премьер-министра Украины Степана Кубива, который выступил на правительственном семинаре «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», в течение 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины достиг $3,8 млрд., что в почти два раза превысило показатель 2015 года.

Степан Кубив считает, что такого показателя удалось достичь по ряду причин: прежде всего, дали плоды работа правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками.

Кроме этого, повышение объема привлеченных иностранных инвестиций отразилось и на поднятии Украины в мировых рейтингах. Соответственно, вице премьер-министр подчеркнул, что дальнейшее продвижение реформ – это приоритет для правительства. Прежде всего, власти должны уделить внимание таким первоочередным задачам как приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция.

Степан Кубив добавил, что одними из самых важных решений правительства он считает сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа «карантинных сертификатов». Данные решения позволили сэкономить бизнесу 2 млрд. грн. В ближайших планах правительства дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

- See more at: https://inventure.com.ua/news/ukraine/v-2016-godu-ukraina-privlekla-dollar38-mlrd.-inostrannyh-investicij#sthash.p44DDYfY.dpuf

По словам первого вице премьер-министра Украины Степана Кубива, который выступил на правительственном семинаре «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», в течение 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины достиг $3,8 млрд., что в почти два раза превысило показатель 2015 года.

Степан Кубив считает, что такого показателя удалось достичь по ряду причин: прежде всего, дали плоды работа правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками.

Кроме этого, повышение объема привлеченных иностранных инвестиций отразилось и на поднятии Украины в мировых рейтингах. Соответственно, вице премьер-министр подчеркнул, что дальнейшее продвижение реформ – это приоритет для правительства. Прежде всего, власти должны уделить внимание таким первоочередным задачам как приватизация, реформа таможни, обеспечение равных условий ведения бизнеса и дальнейшая дерегуляция.

Степан Кубив добавил, что одними из самых важных решений правительства он считает сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращение документов типа «карантинных сертификатов». Данные решения позволили сэкономить бизнесу 2 млрд. грн. В ближайших планах правительства дальнейшее сокращение разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также перевод порядка 70% существующих разрешений в электронную форму.

- See more at: https://inventure.com.ua/news/ukraine/v-2016-godu-ukraina-privlekla-dollar38-mlrd.-inostrannyh-investicij#sthash.p44DDYfY.dpuf


Джерело: https://inventure.com.ua/news/ukraine/v-2016-godu-ukraina-privlekla-dollar38-mlrd.-inostrannyh-investicij