Програми та проекти ТПП України

Департамент інформаційного забезпечення
Назва проекту або програми Ким організовано проект (організація, уряд країни тощо) Форма участі ТПП у проекті (консорціум, партнерство, самостійно тощо) Відповідальна за проект особа ТПП
(ПІБ, контактний номер, e-mail)
Дата початку проекту Дата завершення проекту Результат (що отримано по завершенні проекту)
Євро Інфо Кореспондентський Центр (ЄІКЦ) Європейська Комісія (за сприяння Представництва України при Європейському Співтоваристві та підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні) Партнерство на засадах спів фінансування Авдієвська Людмила Костянтинівна
lkv-dpi@ucci.org.ua
272-29-01
Листопад 2005  Грудень 2007  ЄІКЦ здійснював  інформаційно-консультаційну підтримку, допомогу українським та зарубіжним суб’єктам господарювання, малим та середнім підприємствам в їх виробничих і торгово-економічних відносинах.
Офіційним листом Генерального Директорату Європейської Комісії діяльність ЄІКЦ при ТПП України у 2005-2007рр., визнано позитивною.
Європейська Мережа Підприємств  Європейська Комісія Консорціум До червня 2015 року — Коломієць Валерій Миколайович
kvm-iprg@ucci.org.ua
278-71-84
З червня 2015 року — Куруленко Є.С.
ird@ucci.org.ua
279 29 31
Червень 2011 Триває Наприкінці січня 2015 року партнерами консорціуму ENN-Ukraine було подано спільну  заявку щодо участі України у європейській програмі, націленій на євроінтеграцію та підтримку конкурентоспроможності МСП.
East-Invest Європейська Комісія Консорціум Авдієвська Людмила Костянтинівна
lkv-dpi@ucci.org.ua
272-29-01
Січень 2011 Липень 2014 Економічний розвиток східного регіону та покращення економічної ситуації шляхом розвитку співробітництва: створена «Школа Міжнародної торгівлі для МСП», запроваджений концепт Export-UA, проведення щорічних конференцій та численних навчальних заходів.
Проект East-Invest-2 Під керівництвом Асоціації торгово-промислових палат Європи (Eurochambres) Консорціум Авдієвська Людмила Костянтинівна
lkv-dpi@ucci.org.ua
272-29-01
Жовтень 2014 Триває Напрямком роботи проекту є pablic-private dialog, а також інтернаціоналізація українських МСП
Проект «Стратегічний та організаційний розвиток системи торгово-промислових палат України» Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE-Україна) Одноосібна участь з залученням регіональних ТПП Авдієвська Людмила Костянтинівна
lkv-dpi@ucci.org.ua
272-29-01
Вересень 2014 Триває Проведено аналіз системи менеджменту в торгово-промислових палатах, започаткована робота груп зі стратегічного планування спрямована на розробку та впровадження Стратегії операційних змін
Департамент міжнародних зв’язків і співробітництва 
Назва проекту або програми Ким організовано проект (організація, уряд країни тощо) Форма участі ТПП у проекті (консорціум, партнерство, самостійно тощо) Відповідальна за проект особа ТПП
(ПІБ, контактний номер, e-mail)
Дата початку проекту Дата завершення проекту Результат (що отримано по завершенні проекту)
 Horizon 2020: Enhancing and Focusing cooperation in research and innovation with Ukraine ЄС (Бельгія)   Локальний (ТППУ) партнер разом з 6 іншими партнерами з ЄС і України Ральф Ловак
rl-ier@ucci.org.ua
044 278 18 15
2016   Надіслано пакет документів до ЄС в травні 2015 (статус очікування)
Advanced International Training Programme: Private Sector Growth Strategies SIDA (Швеція) Бенефіціар Анастасія Кобзар
Kei-ier@ucci.org.ua
044 279 17 48
Анастасія Кожура
ucci@ucci.org.ua
044 272 28 40
вересень 2015   Тренінг для топ-менеджерів ТПП: Г.Д.Чижикова і Е.З. Севостьяненко 
Українсько-австрійський цикл семінарів з експортного менеджменту  WKO/WIFI (Австрія) Партнерство Бондаренко О.І.
boi-ier@ucci.org.ua
044 279 44 56  Ральф Ловак
rl-ier@ucci.org.ua
044 278 18 15
15/04/15 червень 2015 Близько 15 українських учасників (як представники системи ТПП, так і бізнесу) пройшли навчання/підвищили кваліфікацію
Програма Федерального міністерства економіки і технологій з перепідготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна «Fit for Partnership»  GIZ (Німеччина)
МЕРТ (Україна)
Партнерство Бондаренко О.І.
boi-ier@ucci.org.ua
044 279 44 56
травень 2014 травень 2015 4 працівники ТПП України пройшли стажування у Німеччині (від 2 тижнів до 1 місяця)
Eastinvest-2 (twinning) Європейська Комісія, Європалата (Бельгія) Консорціум Анастасія Кобзар
kei-ier@ucci.org.ua
044 279 17 48
2015 2017 Статус: розробка плану роботи по твіннінгу з європейськими партнерами (Румунія, Франція)
Департамент з питань промислового партнерства і виробничої кооперації
Назва проекту або програми Ким організовано проект (організація, уряд країни тощо) Форма участі ТПП у проекті (консорціум, партнерство, самостійно тощо) Відповідальна за проект особа ТПП
(ПІБ, контактний номер, e-mail)
Дата початку проекту Дата завершення проекту Результат (що отримано по завершенні проекту)
Проект «Стимулювання співпраці між дослідницькими центрами та промисловістю задля активізації використання функціонального текстилю та інших текстильних матеріалів на світових ринках» (проект «2В FunTex») Європейський Союз Організатор конференції Смик Зеновій Йосипович
szj-krf@ucci.org.ua
494-03-97
н/д Вересень 2014  Проведення конференції на тему  «Технічні тканини з заданими властивостями та вироби з них: сучасні технології виробництва, розширення сфер застосування, перспективи освоєння нових ринків»
Проект «Білат-Україна» Європейський Союз Організатор семінару-презентації Смик Зеновій Йосипович
szj-krf@ucci.org.ua
494-03-97
н/д Жовтень 2014 В рамках заходу були презентовані розробки провідних наукових установ НАНУ у сфері нових матеріалів та технологій їх виробництва
Департамент з оформлення тимчасового вивезення товарів за карнетами АТА
Назва проекту або програми Ким організовано проект (організація, уряд країни тощо) Форма участі ТПП у проекті (консорціум, партнерство, самостійно тощо) Відповідальна за проект особа ТПП
(ПІБ, контактний номер, e-mail)
Дата початку проекту Дата завершення проекту Результат (що отримано по завершенні проекту)
Програма підвищення кваліфікації у сфері обслуговування системи Карнетів АТА в Україні Чеська ТПП Учасник Житнік Олексій Володимирович
zav-ata@ucci.org.ua
279 29 33
  щорічно Підвищення кваліфікації у сфері обслуговування системи Карнетів АТА
GIZ "Manager Training Programme" Уряд Німеччини Учасник Слюсар Олег Андрійович
soa-ata@ucci.org.ua
279 29 33
н/д 2014 рік Підвищення кваліфікації у сфері обслуговування системи Карнетів АТА
Департамент з питань експортної діяльності та консалтингу
Назва проекту або програми Ким організовано проект (організація, уряд країни тощо) Форма участі ТПП у проекті (консорціум, партнерство, самостійно тощо) Відповідальна за проект особа ТПП
(ПІБ, контактний номер, e-mail)
Дата початку проекту Дата завершення проекту Результат (що отримано по завершенні проекту)
Перший національний форум з підтримки експорту ТПП України Партнерство Гордина В.М.
(067)233-94-50
vng-zed@ucci.org.ua
Бараниченко В.І.
(067)233-47-48
bvi-sem@ucci.org.ua 
16/04/15 17/04/15 За результатами форуму до Президента України, Прем’єр-міністра, уряду, Нац.банку надіслані звернення, на які отримали офіційну підтримку від Президента України та уряду.
Ukraine Civil Society Support Programme - 2015 the European Commission Голова консорціума Колесніков О.В.
(067)679-67-81
avk-zed@ucci.org.ua 
триває 2016 21.05.15 ТППУ подали заявку на участь у проекті. Триває відбір.
USAID Проект торговельної політики. Семінар «Засоби торговельного захисту: можливості та перспективи» ТПП України Партнерство Бараниченко В.І.
(067)233-47-48
bvi-sem@ucci.org.ua
23/06/15 23/06/15 Палата посилила партнерські відносини з USAID.
USAID Проект торговельної політики.
Семінар «Механізми врегулювання суперечок в рамках СОТ для приватного бізнесу»
ТПП України Партнерство Бараниченко В.І.
(067)233-47-48
bvi-sem@ucci.org.ua
Головкова Т.В.
(099)624-79-15,
gtv-sem@ucci.org.ua 
16/07/15 16/07/15 Палата посилила партнерські відносини з USAID.
USAID Проект Development of the ProZorro Electronic Public Procurement System Western NIS Enterprise Fund Голова консорціума - На етапі формування - -
Управління з питань сприяння зеленій модернізації економіки
Назва проекту або програми Ким організовано проект (організація, уряд країни тощо) Форма участі ТПП у проекті (консорціум, партнерство, самостійно тощо) Відповідальна за проект особа ТПП
(ПІБ, контактний номер, e-mail)
Дата початку проекту Дата завершення проекту Результат (що отримано по завершенні проекту)
Проект «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» ГЕФ/ЮНІДО Партнерство Марушевська О.С.
Масюков П.С.
osm-zed@ucci.org.ua
097 309 31 40
2014 рік 2017 рік  
Програма сприяння зеленій модернізації української економіки GIZ Партнерство Марушевська О.С.
Масюков П.С.
osm-zed@ucci.org.ua
097 309 31 40
2014 рік 2017 рік