Програми підтримки бізнесу

Назва проекту чи програми Суть та короткий опис Ким організовано проект чи програму (організація, уряд країни тощо) Бюджет Дата початку Дата завершення

Посилання на
детальний опис

Проект "Швидке реагування на соціально-економічні проблеми" ВПО (2016) Проектом передбачене надання бізнес-грантів для переселенців, які започатковують новий бізнес у Донецькій, Луганській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Одеській областях. Розмір гранту залежить від кількості новостворених робочих місць (50 тис.грн за 1 створене місце) але не більше 200 тис.грн. У ході відбору учасників буде проведений конкурс бізнес-грантів. ПРООН, при фінансуванні урядами Японії, Чехії, Великобританії та Польщі $1млн Травень 2016 року    
ПРОМІС Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.  Уряд Канади   2015 2020 http://pleddg.org.ua/
Грантові програми Фонду демократії ООН Фонд демократії ООН підтримує проекти які підвищують роль громадянського суспільства, прав людини і заохочує участь усіх груп у демократичних процесах. Фонд демократії ООН Грант: мінімальний 100 тис. дол.
максимальний 300 тис. дол
15/11/15 31/12/15 http://www.un.org/...
East Invest Організація підтримки малого та середнього бізнесу в шести країнах Східного партнерства (Вірменія , Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна ), які володіють потенціалом розвитку взаємного співробітництва та інвестиційних відносин з Європейським Союзом. Європейський Союз 14 млн.євро 2010 2017 http://www.east-invest.eu/
Поглиблена і комплексна зона вільної торгівлі (DCFTA) Фінансування капітальних інвестицій в (середні компанії) між 500000 тис.€ і 10 млн. €. Ця програма є частиною об'єкта, що підтримує реалізацію поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.  ЄБРР Грант на 10 млн.євро, 70 млн. євро інвестицій 2014 2024 http://www.ebrd.com/...
Зміцнення аудиту та звітності в країнах Східного Партнерства (STAREP) Послуги з підтримки бізнесу; підтримує доступ до позичальників малого та середнього бізнесу та фінансування через модернізований бухгалтерський облік та фінансову звітність Cвітовий Банк 10 млн, євро 2014 2017 http://web.worldbank.org/...
Ідентифікація і сприяння енергоефективності інвестицій  Надання кредитних ліній в межах місцевих банків і надання технічної, фінансової, правової експертизи одержувачам. ЄБРР 9 млн, євро 2006 2018 http://www.ebrd.com/...
Можливості для малого і середнього бізнесу Охоплює широкий спектр фінансових послуг та продуктів для малого та середнього бізнесу, що збільшують доступність довгострокового фінансування в секторі малого та середнього бізнесу; кредити, у тому числі в національній валюті, інвестиції в акціонерний капітал і гарантій. ЄБРР, Німецький Державний Банк (Kfw), Європейський інвестиційний банк (EIB) 15,3 млн. євро  2010 2020 http://www.ebrd.com/...
Програма транскордонного співробітництва Україна-Молдова-Румунія Спрямована на поліпшення економічної, соціальної та екологічної ситуації в регіоні, в контексті безпечних кордонів, за рахунок збільшення контакту партнерів.
на обох сторонах кордону.
Пріорітети:
1. Екологічні проблеми та готовность до надзвичайних ситуацій - спрямований на розвиток довгострокових рішень екологічних проблем, з якими стикаються в прикордонних районах, особливо тих, які пов'язані з надзвичайними екологічними ситуаціями, коли скоординований підхід має важливе значення.
2. Бізнес-співробітництво - спрямовано на сприяння тіснішій взаємодії між людьми і громадами, що проживають у прикордонних районах.
Європейський Союз,(європейський інструмент сусідства і партнерства, прикородонне співробітництво) 126.72 млн. євро 2014 2020 http://www.ro-ua-md.net/uk/
Програма транскордонного співробітництва Україна-Угорщина-Румунія-Словаччина Має на меті активізувати і поглибити співпрацю  екологічно соціально та економічно стійким способом між Україною  на прилеглих районах які мають право Угорщина, Румунія і Словаччина.
Пріорітети:
1.Сприяння економічному та соціальному розвитку: гармонійний розвиток туризму; створення кращих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.
2.Підвищення якості навколишнього середовища: охорона навколишнього середовища, стале використання та управління природними ресурсами; готовность до надзвичайних ситуацій.
3.Підвищення ефективності прикордону: поліпшення транспортної інфраструктури перетину кордону та обладнання прикордонного контролю.
4.Підтримка бізнес-співробітництва. 
Європейський Союз,(європейський інструмент сусідства і партнерства, прикородонне співробітництво) 68,638 млн. євро 2014 2020 http://huskroua-cbc.net/...
Східне партнерство територіальної співпраці: Україна, Білорусь, Молдова) Мета полягає у зміцненні транскордонних контактів між місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського суспільства, для спільного вирішення проблем соціально-економічного розвитку в регіонах на кордоні України, Білорусі та Молдові. Східне партнерство територіальної співпраці 12,5 млн. євро 2013 2016 http://www.eaptc.eu/
Програма транскордонного співробітництва; Польша-Білорусь-Україна) Програма спрямована на поліпшення економічної, соціальної, та екологічної ситуації в країнах, в рамках безпечних кордонів за рахунок контакту по обидві сторони кордону.
Пріорітети:
пріоритети:
1. Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій: кращі умови для підприємництва; розвиток туризму та покращення доступу до регіону.
2. Покращення якості життя: захист довкілля на прикордонних кордонах.
3. Бізнес-співрабітництво: Регіональне та місцеве транскордонне співробітництво, розбудова потенціалу та ініціатив місцевих громад.
Європейський Союз (прикордонне співробітництво, європейський інструмент сусідства і партнерства 186 млн. євро 2014 2020 http://www.pl-by-ua.eu...
Підтримка малого бізнесу в країнах Східного партнерства Робота з місцевими консультантами, ЄБРР надає бізнес-консультації в широкому діапазоні областей, маркетингу, стратегії, операцій, управління якістю в галузі енергоефективності та за її межами. Робота з міжнародними консультантами, з більш ніж 15-річним досвідом senior-управління, накопичений в тій же галузі, ЄБРР надає стратегічний огляд кожного аспекту підприємства, від продажів і маркетингу до експорту, інвестицій та фінансового та стратегічного планування. ЄБРР,  (фінансується ЄС)   2010 2016 http://www.ebrd.com/...
Програма української торговельної політики Цілі для підвищення потенціалу України співпрацювати з Світовою організацією торгівлі (СОТ) і системи на використання економічних вигод, доступних через своїх членів. USAID   2015 2017 http://satu.com.ua/...
Програма Лідерство в економічному врядуванні - LEV Спрямована на поліпшення нормативно-бізнес сприятливих умов за рахунок використання місцевих організацій, які визнані технічного рівня і знання національних установ і зміцнення потенціалу цих організацій для виявлення коригування політики і мотивування конкретної інституційної реформи USAID 5 млн. дол. 2015 2020 http://eef.org.ua/...
Спрощення процедури торгівлі Сприяння спрощенню процедур торгівлі шляхом заохочення діалогу між представниками громадянського суспільства та органів державної влади. ЄС, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 435 тис.євро 2014 2017 http://www.ier.com.ua/...
Інвестиційний фонд суспільства (Neighborhood Investment Facility - NIF) Регіональна програма для змішування інвестицій на основі грантових коштів ЄС, що підтримують банки щодо поліпшення доступу до фінансування для приватних компаній, у тому числі спеціальних засобів для: МСБ, нових країн-членів DCFTA(зони вільної торгівлі) (надання місцевим банкам в Україні, Грузії та Молдові кредити, з метою сприяння розвитку приватного сектору). ЄС, ЄБРР, НДБ(Німецький Державний Банк) 7 млрд. євро 2015 2018 https://ec.europa.eu/...
Підтримка ЄС  по відновленню економіки в Україні (EU Support to Ukraine to Relaunch the Economy - EU SURE) Передбачає підтримку для покращення формування та реалізації політики, послуги допомоги бізнесу, доступ до фінансового і ділового середовища. Європейський союз, ЄБРР, ЄІБ( Європейський Інвестиційний Банк) 95 млн. євро 1 січня 2016 грудень 2020 http://euukrainecoop.com/...
Підтримка вільних та справедливих виробів в Україні Покращити дотримання законодавства про вибори і політичні партії для забезпечення відпоовідальності міжнародним стандартам та посилення механізмів розгляду і вирішення справ щодо порушення виборчого законодавства Венеціанська комісія Ради Європи 88 тис. євро 1 січня 2015 31 грудня 2017 http://eap-pcf-eu.coe.int
Проект Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні Удосконалення процедур нагляду за пенітенціарними установами та підтримка поінформованого підходу до розробки пенітенціарної політики шляхом систематичних інспекцій пенітенціарних установ та вдосконалення механізму розгляду скарг ув'язнених та засуджених осіб в Україні Рада Європи 1 млн. євро 1 січня 2015 31 грудня 2017 http://eap-pcf-eu.coe.int
Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні Підтримка реалізації реформи поліції та боротьби із жорстоким поводженням та безкарністю; імплементації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на національному рівні через навчання Рада Європи 1,7 млн. євро 1 січня 2015 31 грудня 2016 http://eap-pcf-eu.coe.int
Рамкова програма співпраці - РПС (Programmatic Cooperation Framework) Програма допомоги в реалізації внутрішніх реформ а також співпраця в п'яти пріоритетних областях
 -захист і заохочення прав людини
- забезпечення справедливості
- боротьба з погрозами верховенству права
- вирішення проблем інформаційного суспільства
- сприяння демократичному управлінню
Європейський Союз і Рада Європи 33,8  млн.євро 2015 2020 http://pjp-eu.coe.int/...
HORIZON 2020 UKRAINE Є важливою програмою наукових досліджень та інновацій, серед напрямків якої можна виділити дослідницьку діяльність, інноваційну діяльність підприємств, підприємництво. Один із напрямків, що стосується України є проект «Розвиток конкурентоспроможності у придунайських територіях».
Мінекономрозвитку, координує діяльність програми у частині розвитку і підтримки підприємництва.
Європейський Союз до 80 млрд євро 2014 2020 http://ec.europa.eu/...
COSME Програма ЄС для підвищення конкурентоспроможності підприємств і підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ)
Передбачається доступ до таких складових програми:
-  покращення умов доступу МСБ на ринки (забезпечення консультативних та аналітичних
послуг, пов’язаних із експортно‐імпортною діяльністю підприємств, розширенням
торговельно‐економічних зв’язків);
- покращення умов функціонування МСБ (імплементація Акту малого бізнесу для Європи (Small
Business Act for Europe);
- формування культури ведення бізнесу."
Європейський Союз 2,3 млрд. євро 2014 2020 https://ec.europa.eu/...